Materiální zázemí školky

Mateřská škola "U sv. Josefa" se nachází v objektu kláštera Školských sester de Notre Dame. Tvoří ji 3 třídy. První dvě se nacházejí v samostatné dvoupatrové budově, prostory pro 3. třídu jsou propojeny chodbou se stávajícími prostory pro 2. třídu. Vchod má 3. třída samostatný, a to hned za vrátnicí kláštera.

1. třída (Sluníčka) má prostornou hernu i třídu (která slouží též jako jídelna) s herními koutky, přední a zadní kuchyňku, sklady na lůžkoviny a na pomůcky pro pedagogické pracovnice.

2. třída (Broučci) je řešena obdobně. Je tu též herna a třída s herními koutky, opět dvě kuchyňky, prostorné hygienické zařízení a šatna.

3. třída (Ovečky) má samostatnou ložnici, která bude využívána též jako tělocvična, dále zde najdeme hernu a třídu (jídelnu), hygienické zařízení a šatnu.

Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek a poměrně širokou nabídku herních možností. Hygienická zařízení odpovídají počtu dětí.

Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě školky, usilujeme o estetické a podnětné prostředí.

Kotelna je umístěna v objektu kláštera, využíváme také klášterní prádelnu.

Stravu dováží smluvně Česká maltézská pomoc ze Školní jídelny Rudolfovská v termoforech.

Ke školce "U Josefa" patří zahrádka s pískovištěm, prolézačkou a houpačkami. Najdeme zde domek na hračky, pergolu se zahradním nábytkem, "popeliště", Dřevěnou chaloupku, přístřešek, zbytek staré klády, malé dřevěné lavičky na hraní... Na zahradě jsou také nejrůznější květiny, bylinky, ovocné i jiné stromy kompostér nebo hmyzí hotel. Využíváme i silnici, která obě části zahrádky dělí. Vozítka parkujeme v garáži.