Kontakt

Církevní mateřská škola "U Sv. Josefa"

Na Sadech 19, 370 01 České Budějovice

+420 737 334 302 (ředitelka CMŠ)

skolkacb@gmail.com

Oficiální název školy: Církevní mateřská škola "U Sv. Josefa"

IČO: 490 20 790

ID datové schránky: 9zkmbzc

Škola zřízena: 13. 9. 1993

Zřizovatel: Česká provincie Školských sester de Notre Dame

Číslo účtu: 104 011 812/0300 (účet pro příspěvky/dary na provoz školy)

Tři třídy (Sluníčka, Broučci, Ovečky): věkově heterogenní skupiny

Ředitelka školy: s. M. Zdeňka Maňáková

Počet pedagogických pracovníků školy: 10

Z toho asistentů pedagoga: 3

Počet provozních pracovníků školy: 3

Počet dětí: 75