Denní harmonogram

Co děláme v církevní školce "U Josefa" celý den?

Volné hry dětí, tvořivá činnost, individuální práce s dětmi

6:30 - 9:15

Dopolední svačina

8:30 - 9:15

Setkání v ranním kruhu, společná činnost nebo skupinová práce s dětmi

9:15 - 10:00

Pobyt venku

10:00 - 12:00

Převlékání, hygiena, oběd, ukládání na lůžko

12:00 - 12:50

Chvilka s pohádkou, odpočinek (případně klidové činnosti - st. děti)

12:50 - 14:20

Postupné vstávání, svačina

14:20 - 14:45

Volné hry dětí, tvořivá činnost dle zájmu, individuální práce s dětmi (event. pobyt na zahradě MŠ), odchod domů

14:45 - 16:30