Historie školky

Dětská opatrovna U Sv. Josefa začala svou činnost v r. 1886. Čtyři roky před tím už sestry vyučovaly v české opatrovně pro děti z Pražského předměstí, a to v Hrnčířské ulici.

Pravděpodobně v r. 1925 byla opatrovna přejmenována na mateřskou školu. Z tohoto roku a z r. 1940 je zachován Přehled práce, ve kterém zjistíme náplň výchovně-vzdělávacích činností z té doby. Tehdy se vzdělávalo podle 7 oblastí: výchova smyslů (dnešní geometrické tvary, barvy, vlastnosti předmětů, sluch, chuť apod.), mravní a společenská výchova, do které sestry zařazovaly též křesťanskou výchovu, prvouka, tělesná výchova a zdravotnictví, slovní projev, výtvarný projev a sociální péče.

Válka způsobila změny. Na podzim roku 1940 se musela školka vystěhovat do ústavu hluchoněmých. Roku 1942 byla zrušena protektorátní vládou (výnosem 96802/42 - I/1 ze dne 11. 9. 1942). Hned po skončení války byla činnost obnovena opět v domě U Sv. Josefa.

V roce 1948/49 byla MŠ změněna na příkaz státních orgánů na dětský útulek, tzn. šlo spíše o hlídání dětí. 9. října 1949 přišli do domu U Sv. Josefa dva zástupci Jihočeského národního výboru v doprovodu 2 členů SNB a se dvěma civilními učitelkami požádali sestry, aby dětský útulek opustily. Ty se odvolávaly na to, že útulek je sociální, a ne školské zařízení, ale po výhružkách SNB byly donuceny odejít. Rodiče vesměs odmítli posílat své děti do dětského útulku s civilní správou, proto byla ke "sv. Josefu" přestěhována veřejná městská MŠ, která však nenabízela celodenní péči. Zařízení pro předškolní děti tedy existovalo U Sv. Josefa dohromady 60 let.

Kolik se vyučovalo dětí? Roku 1901 máme zaznamenáno 112 dětí v jednom oddělení, od roku 1925 už 69 (39 děvčat a 30 chlapců), a od r.1926 "jen" 40 dětí. Známe jména pouze dvou učitelek - s. Felixy Matějkové (1925 - 27) a s. Ludolfy Šímové (1925 - 42).

Sestry vyučovaly pro velké množství dětí tak, že děti seděly v lavicích, občas měly pohybové chvilky, hraček bylo málo... Z Přehledu práce vysvítá, že činností měly děti dost (viz 7 oblastí), hrály si též na zahradě. Navštěvovaly školku ráno, dopoledne a některé též odpoledne.

Do roku 1991 sídlila v dnešní MŠ okresní vojenská správa.

Roku 1993 se dokončily opravy 1. patra budovy, 10. 9. bylo toto patro posvěceno zdejším biskupem Antonínem Liškou a 13. 9. byl zahájen běžný provoz školky.

1.9. 1995 byla otevřena 2. třída MŠ a od 1. 9. 2010 třetí třída.

Ať je tedy toto dílo požehnáno!