Severočeské doly a.s.

22.04.2020

V kalendářním roce 2020 uzavřela naše mateřská škola Smlouvu s firmou Severočeské doly a.s.

Účelem Smlouvy je zlepšení povědomí o Objednateli a propagace obchodní firmy Objednatele spočívající v prezentaci Objednatele v souvislosti s činností a aktivitami Poskytovatele při přípravě a realizaci školních a vzdělávacích projektů pro děti a mládež v roce 2020: Rozloučení s předškoláky; Společné zahájení školního roku; Předadventní setkání.

Protože při těchto a podobných projektech využíváme kromě společných prostor (zahrada, kaple) také prostory jednotlivých tříd, chtěli bychom právě v roce 2020 zrealizovat odhlučnění (optimalizaci akustiky) ve třídě Broučci.

Děkujeme tímto firmě Severočeské doly a.s.