Poskytnuté dotace

02.07.2018

Digitalizace

V průběhu roku 2022 využila naše mateřská škola dotační výzvu na digitální pomůcky.

Šablony pro MŠ a ZŠ

Po ukončení projektu v Šablonách I. jsme od října 2018 začali realizovat další projekt ze Šablon II. Tentokrát jsme požádali o podporu na školního asistenta.

Bez obav spolu (BOS)

Od října 2016 jsme zapojeni do projektu Bez obav spolu (BOS), registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175 v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 - Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jehož příjemcem je Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.

Naší škole byly tímto projektem financovány po dobu téměř dvou let dva poloviční úvazky školního asistenta a v oblasti předškolního vzdělávání jsme začali spolupráci se Salesiánským střediskem v Českých Budějovicích.

Šablony pro MŠ a ZŠ

Také naše CMŠ se v závěru roku 2016 stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02-16-022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Tento projekt skončil na podzim 2018.

Otevření třídy Ovečky

V lednu 2009 zahájil zřizovatel rekonstrukci části kláštera pro účely otevření další třídy mateřské školy "U Josefa". Novou třídu jsme otevřeli 1. září 2010.

Tuto náročnou rekonstrukci finančně podpořili zejména:

  1. Bavorská provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame
  2. Mateřinec Kongregace Školských sester de Notre Dame
  3. Jihočeský kraj v rámci grantového programu "Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov" částkou 550.000,- Kč.
  4. Další příspěvky jsme dostali od mnoha dárců, např. také od sdružení Klemensgemeinde St. Agatha z Rakouska.

Všem dárcům srdečně děkujeme!